Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

17-07-2019 19:11

Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Πρόδρομου Προδρόμου

Σχετικά με την ειδική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το 2017 και τα όσα διαμείβονται δημόσια, θέλουμε να παρατηρήσουμε ότι είναι λυπηρό, αλλά και απαράδεκτο να δημιουργούνται παραπλανητικές ή και ψευδείς εντυπώσεις.

Οι παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή βασίζονται σε μη επαρκώς διευκρινισμένη πληροφόρηση ή και σε γενικεύσεις.

Για την αποκατάσταση των πραγματικών γεγονότων εκδίδεται γραπτή δήλωση του Προϊστάμενου Διοίκησης της Προεδρίας της Δημοκρατίας με πλήρη στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν το ανυπόστατο των σχολιασμών που κυκλοφορούν.  

_____________

ΡΜ/ΣΧ