Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

18-07-2019 17:17

Έναρξη λειτουργίας νέων Κλάδων/Ειδικοτήτων της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, μετά από σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2019, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας νέων Κλάδων/Ειδικοτήτων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από τη σχολική χρονιά 2019 - 2020.

Συγκεκριμένα, ο νέος Κλάδος «Ναυτιλιακά Επαγγέλματα» θα λειτουργήσει στην Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού. Στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου αυτού Κλάδου Σπουδών, θα προσφερθούν οι ακόλουθες ειδικότητες θεωρητικής κατεύθυνσης, τα αναλυτικά προγράμματα των οποίων έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας:

  • Ναυτικοί
  • Μηχανικοί Πλοίων.

Ο Κλάδος «Ναυτιλιακά Επαγγέλματα» εντάσσεται στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, η ανάπτυξη του οποίου αποτελεί μία από τις προτεραιότητες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Προσφέρει τη δυνατότητα στους αποφοίτους για συνέχιση των σπουδών τους σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και ένταξη σε επαγγέλματα τα οποία έχει ανάγκη η αγορά εργασίας της Κύπρου, με εξαιρετικές προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης.

Επιπρόσθετα, με τον νέο Κλάδο Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, τον Σεπτέμβρη του 2019 θα λειτουργήσει η νέα ειδικότητα Θεωρητικής Κατεύθυνσης «Αισθητική» στην Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας θα μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ως Βοηθοί Αισθητικοί, ή να ακολουθήσουν περαιτέρω σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Με τη φοίτηση στους νέους Κλάδους της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες σε τομείς που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας, όπως και τα απαραίτητα προσόντα για εργοδότηση σε παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας, κάτι το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική άμβλυνση του προβλήματος της ανεργίας που παρατηρείται στην Κύπρο.

(ΙΠ)