Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

18-07-2019 20:48

Συμμετοχή Υπουργού Εσωτερικών στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στο Ελσίνκι

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης συμμετείχε, σήμερα, στις εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης στο Ελσίνκι. Κατά την παρέμβασή του, τόνισε ξανά την ανάγκη εξεύρεσης συνολικής και ουσιαστικής λύσης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ, επισημαίνοντας, εκ νέου, τις δυσανάλογες πιέσεις που καλείται να διαχειριστεί η Κύπρος.

Υπογράμμισε, τις γεωπολιτικές ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν την περίπτωση της Κύπρου, η οποία δυσχεραίνεται ουσιαστικά από την κατοχή και τη στάση της Τουρκίας, και η οποία έχει δημιουργήσει υπέρμετρες μεταναστευτικές προκλήσεις.

Κάλεσε, εκ νέου, τους ευρωπαίους εταίρους όπως στηρίξουν τις προσπάθειες της Δημοκρατίας να διαχειριστεί αποτελεσματικά την κατάσταση, τονίζοντας την ανάγκη εφαρμογής αποτελεσματικών μέτρων αλληλεγγύης υπό τη μορφή ανακατανομής.

Όσον αφορά τη γαλλο-γερμανική πρωτοβουλία για δημιουργία προσωρινού Μηχανισμού στη Μεσόγειο για καταμερισμό των ατόμων που αφικνούνται με σκάφη, εξέφρασε την αντίθεση της Κύπρου στο ενδεχόμενο «κατηγοριοποίησης των μεταναστευτικών ροών με τρόπο, που ο όποιος μηχανισμός θα αφορά μόνο τις χώρες της κεντρικής Μεσογείου», καθιστώντας σαφές ότι η Κύπρος θα υποστηρίξει λύσεις που θα αντιμετωπίζουν τις υπέρμετρες ροές που δέχεται η χώρα μας αλλά και οι άλλες χώρες πρώτης γραμμής της ανατολικής Μεσογείου όπως η Ελλάδα.

Τάχθηκε, επίσης, υπέρ της άμεσης λήψης μέτρων που αφορούν και την εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού όπως η λειτουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού επιστροφών που να αναλαμβάνει τις επιστροφές υπηκόων χωρών που δεν είναι δικαιούχοι προστασίας, σύναψη περισσότερων συμφωνιών επανεισδοχής μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών, τη δημιουργία ευρωπαϊκού καταλόγου ασφαλών τρίτων χωρών, αλλά και σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες για δημιουργία σε αυτές ασφαλών κέντρων υποδοχής και διαλογής ατόμων που αιτούνται προστασία.

----------------------------- 

EI