Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

19-07-2019 12:58

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διαγωνισμό δημιουργίας Μητρώου Εκπαιδευτών για τα προαιρετικά σεμινάρια επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει τη δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών για το Πρόγραμμα Προαιρετικών Σεμιναρίων Επιμόρφωσης (Δημοτικής/Προσχολικής, Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Διατμηματικά) για εκπαιδευτικούς από όλες τις βαθμίδες, που θα προσφερθούν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Τα έγγραφα του Διαγωνισμού (Αρ. Διαγωνισμού Π.Ι. 08/2019) για τη δημιουργία του Μητρώου Εκπαιδευτών/τριών μπορούν να παραληφθούν από την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη διεύθυνση http://www.pi.ac.cy και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στη διεύθυνση http://www.moec.gov.cy.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-eggrafes.ac.cy, στο σύνδεσμο «Προσκλήσεις Εισηγητών».

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων ενδιαφέροντος, ορίζεται η  Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019, ώρα 15:00.

Για ερωτήματα που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: proairetika@cyearn.pi.ac.cy ή στο τηλέφωνο 22402311.

(ΕΚ/ΕΙ)