Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

19-07-2019 13:06

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συναντήθηκε με εκπροσώπους του Παγκύπριου Συνδέσμου Σύνδρομο Down

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου είχε, σήμερα, συνάντηση με εκπροσώπους του Παγκύπριου Συνδέσμου Σύνδρομο Down και συζήτησαν θέματα που απασχολούν τα παιδιά και ενήλικες με σύνδρομο Down, καθώς και τις οικογένειες τους.

Τροχοδρομήθηκε η επίλυση θεμάτων που αφορούν τις αξιολογήσεις αναπηρίας για σκοπούς αναπηρικών επιδομάτων και επιχορήγηση κατ’ οίκον φροντίδας και ανταλλάγηκαν απόψεις για τον τρόπο περαιτέρω ανάπτυξης μέτρων όπως η εκπαίδευση και απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, η ένταξη στην αγορά εργασίας και επαγγελματική αποκατάσταση και η νομοθετική μεταρρύθμιση  της υποστήριξης λήψης αποφάσεων των ατόμων με αναπηρίες.

(ΜΠ/EK/ΕΙ)