Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

19-07-2019 15:01

Συμμετοχή Υπουργού Εσωτερικών στην έκτακτη συνάντηση για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στο Παρίσι

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης θα συμμετάσχει στην έκτακτη συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών της ΕΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουλίου, στο Παρίσι, με θέμα τη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι Υπουργοί θα προσπαθήσουν εκ νέου να πετύχουν συμφωνία για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ, σε μια προσπάθεια ετοιμασίας Κοινής Δήλωσης Αλληλεγγύης της ΕΕ προς τα κράτη μέλη πρώτης γραμμής, με εθελοντική δέσμευση παροχής στήριξης.

Η πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας που καταβλήθηκε στις 17 Ιουλίου για εξεύρεση προσωρινής συμφωνίας για τη διαχείριση των πιέσεων που προκύπτουν από επιχειρήσεις διάσωσης στη Μεσόγειο, μέσω εθελοντικής συμμετοχής σε πρόγραμμα ανακατανομής.

Σε σχετική παρέμβασή του στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ο κ. Πετρίδης επανέλαβε την ανάγκη εξεύρεσης συνολικής και ουσιαστικής λύσης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μεταναστευτικές οδούς, επισημαίνοντας, εκ νέου, τις δυσανάλογες πιέσεις που καλείται να διαχειριστεί η Κύπρος.

Ο Υπουργός υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, τις γεωπολιτικές ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν την περίπτωση της Κύπρου, η οποία δυσχεραίνεται ουσιαστικά από την κατοχή και τη στάση της Τουρκίας, και η οποία έχει δημιουργήσει υπέρμετρες μεταναστευτικές προκλήσεις.

Τάχθηκε, εξάλλου, υπέρ της άμεσης λήψης μέτρων, τα οποία θα αποφορτίσουν ουσιαστικά τα κράτη μέλη, όπως η λειτουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού επιστροφών που θα αναλαμβάνει τις επιστροφές υπηκόων χωρών που δεν είναι δικαιούχοι προστασίας, σύναψη περισσότερων συμφωνιών επανεισδοχής μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών, δημιουργία ευρωπαϊκού καταλόγου ασφαλών τρίτων χωρών, αλλά και σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες για δημιουργία σε αυτές ασφαλών κέντρων υποδοχής και διαλογής ατόμων που αιτούνται προστασία. 

(ΕΚ/ΕΙ)