Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

19-07-2019 16:37

Συνάντηση Υπουργού Εσωτερικών με τη νέα Εκτελεστική Διευθύντρια του EASO

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης πραγματοποίησε, σήμερα, στο Ελσίνκι, διμερή συνάντηση με τη νέα Εκτελεστική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Γραφείου Στήριξης για το Άσυλο (EASO), στο πλαίσιο των επαφών του για αποφόρτιση της Δημοκρατίας από τις υπέρμετρες μεταναστευτικές πιέσεις που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Πετρίδης τόνισε ότι η Κύπρος παραμένει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην πρώτη θέση υποδοχής αιτητών ασύλου κατ' αναλογία πληθυσμού, επισημαίνοντας τις ουσιαστικές και δυσανάλογες προκλήσεις που καλούμαστε ν' αντιμετωπίσουμε ως χώρα.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη μέχρι τώρα συνεργασία μεταξύ Οργανισμού και Κύπρου, ο Υπουργός Εσωτερικών αναγνώρισε την ανάγκη ενδυνάμωσης των υφιστάμενων δομών και διαδικασιών, με στόχο την αντιμετώπιση αλλά και την πρόληψη των μεταναστευτικών ρευμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε όπως πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα συνάντηση στην Κύπρο, ούτως ώστε να εξεταστεί περαιτέρω το ενδεχόμενο σύναψης διευρυμένου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δημοκρατίας και EASO, ως πρόσθετο μέσο στις ήδη δρομολογημένες πρωτοβουλίες και μέτρα αντιμετώπισης των μεταναστευτικών πιέσεων.

(ΕΙ)