Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

20-07-2019 11:57

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας Αποβλήτων «Λατομεία Χ. Μυλωνά (Μιτσερού) Λτδ

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό και επαγγελματίες, ότι λόγω έκτακτων ειδικών συνθηκών, η λειτουργία της μονάδας παραλαβής στερεών αποβλήτων υπό την ονομασία «Λατομεία Χ. Μυλωνά (Μιτσερού) Λτδ, αναστέλλεται.

Η αναστολή της λειτουργίας της μονάδας οφείλεται σε δημιουργία συνθηκών, μετά από εκτεταμένη πυρκαγιά, που ενδέχεται να περικλείουν κίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.  Ως εκ τούτου, ειδοποιούνται όσοι επιθυμούν να μεταφέρουν απόβλητα στη συγκεκριμένη μονάδα απαγορεύεται.

Από την Δευτέρα, 22/7/2019, όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται από την μονάδα «Λατομεία Λατούρος Λτδ» στο Δάλι.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος παρακαλεί το κοινό και όλους τους ενδιαφερόμενους για πιστή εφαρμογή των πιο πάνω.

---------------------------- 

ΕΙ