Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

20-07-2019 12:20

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας αναφορικά με την παραχώρηση θέσεων σε μουσικές σχολές της Ελλάδας

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει πρόσφατα  ενημερωθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας δεν έχει παραχωρήσει θέσεις στην κατηγορία αλλοδαπών – αλλογενών αποφοίτων Λυκείων κρατών μελών της ΕΕ, κατηγορία στην οποία εντάσσονται και οι Κύπριοι υποψήφιοι στις ακόλουθες μουσικές σχολές:

Κωδικός Τμήματος/Σχολής

Σχολή

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

407

Μουσικών Σπουδών Κέρκυρας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

409

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Θεσσαλονίκης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

1248

Μουσικών Σπουδών Άρτας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

 

 

 

Παρόλο που τόσο ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων όσο και η διαδικασία κατανομής των θέσεων στα Ελληνικά Πανεπιστήμια είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου προβαίνει σε όλες τις ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει τους υποψήφιους που επηρεάζονται από την εν λόγω απόφαση.

Μόλις υπάρξουν νεότερα επί του θέματος, θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.

(ΕΙ)