Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

22-07-2019 13:37

Δήλωση εισοδήματος μισθωτού έτους 2018

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η 31η Ιουλίου 2019είναι η τελευταία ημερομηνία για την έγκαιρη:

  • υποβολή (χωρίς πρόστιμο) της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού
  • πληρωμή του οφειλόμενου φόρου (χωρίς τόκους και επιβαρύνσεις) που υπολογίζεται από την αυτοφορολογία Μισθωτού.

Ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνονται, τα οποία αναφέρονται σε καταληκτική ημερομηνία άλλη από αυτή που αναφέρεται πιο πάνω, δεν αφορούν επίσημη αλληλογραφία του Τμήματος και το κοινό καλείται όπως τα αγνοεί.

Επισημαίνεται ότι το Τμήμα Φορολογίας επίσημα επικοινωνεί με το κοινο μόνο μέσω ηλεκτρονικών διευθύνσεων που καταλήγουν σε: @tax.mof.gov.cy. 

(ΕΚ/ΣΧ)