Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

22-07-2019 15:17

Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας δρος Κώστα Χαμπιαούρη στη συνέντευξη Τύπου για την Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΠΑΝ και ΟΕΒ

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω τη σημερινή συνέντευξη Τύπου, η οποία διοργανώνεται με την ευκαιρία της υπογραφής Συμφωνίας για την υλοποίηση Σχεδίου Κοινών Δράσεων μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Σκοπός της Συμφωνίας είναι η θεσμοθέτηση και αναβάθμιση της αγαστής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί διαχρονικά μεταξύ του ΥΠΠΑΝ και της ΟΕΒ, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η πείρα, η τεχνογνωσία και η υλικοτεχνική υποδομή των μελών της ΟΕΒ.

Η επιτυχής υλοποίηση των κοινών δράσεων που προνοούνται στη Συμφωνία θα συμβάλει σημαντικά στην εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, όσον αφορά στον ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουν οι εργοδοτικές οργανώσεις και οι επιχειρήσεις σ’ ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως είναι γνωστό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι επιχειρήσεις αποτελούν αναπόσπαστους εταίρους στην επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων, κυρίως μέσα από την πρακτική εξάσκηση που προσφέρουν στις εγκαταστάσεις τους, καθώς επίσης και μέσα από τη συνεισφορά τους στη διαδικασία ανάπτυξης κατάλληλων προγραμμάτων σπουδών και αναλυτικών προγραμμάτων που να συνάδουν με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Μέσα από την εφαρμογή των προνοιών της Συμφωνίας Συνεργασίας, θα υλοποιηθούν, σ’ ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο πλέον, σημαντικές δράσεις, όπως είναι, μεταξύ άλλων:

- Η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων των μελών της ΟΕΒ για την πρακτική εξάσκηση των μαθητών και σπουδαστών του Συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και παράλληλα η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από την ΟΕΒ για διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα απευθύνονται στο προσωπικό των μελών της.

- Η ενθάρρυνση των μελών της ΟΕΒ για εργοδότηση των αποφοίτων του Συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

- H διοργάνωση εκδήλωσης σε ετήσια βάση για ενημέρωση των μαθητών και σπουδαστών του Συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τις προοπτικές εργοδότησης και επαγγελματικής ανέλιξης στον κλάδο εξειδίκευσής τους.

- H διεξαγωγή έρευνας για εξέταση του βαθμού εναρμόνισης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων  του Συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, καθώς και ανάλογη προσαρμογή της διδακτέας ύλης των Αναλυτικών Προγραμμάτων σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, με στόχο τη δημιουργία αποφοίτων εφοδιασμένων με τις απαραίτητες γνώσεις και τις κατάλληλες δεξιότητες για γρήγορη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Άλλωστε, οι σύγχρονες απαιτήσεις και η συνεχής μετεξέλιξη της αγοράς εργασίας απαιτούν πλέον νέες προσαρμογές και στρατηγικές, προς όφελος του δυναμικού της χώρας μας.

Πέραν των πιο πάνω ενδεικτικών δράσεων που αφορούν αποκλειστικά το Σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η Συμφωνία Συνεργασίας περιλαμβάνει και πρόνοιες για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου στο σύνολό του. Τέτοιες δράσεις είναι η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το περιβάλλον και την ενέργεια, τα οποία θα απευθύνονται στους μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και τα οποία θα στοχεύουν στην ανάπτυξη ενεργειακής συνείδησης. Επιπρόσθετα, προνοείται η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Πρώτων Βοηθειών, τα οποία θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Τέλος, προβλέπεται η εγκατάσταση συστημάτων και τεχνολογιών στα σχολικά κτήρια για αναβάθμιση της ενεργειακής τους απόδοσης και παράλληλα η διοργάνωση εργαστηρίων με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών και των εκπαιδευτικών όσον αφορά τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους λειτουργούς της ΟΕΒ και του ΥΠΠΑΝ που εργάστηκαν για τη διοργάνωση της σημερινής δημοσιογραφικής διάσκεψης. Θερμές ευχαριστίες απευθύνω και στους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την κάλυψη του γεγονότος και τη συμβολή τους στην ενημέρωση του κοινού, καθώς και σε όλους τους παρευρισκόμενους για την εδώ παρουσία σας.

ΙΠ