Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

31-07-2019 11:08

Απόσυρση καλλυντικών προϊόντων από την αγορά

Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη, ότι στην Ευρώπη έχουν εντοπισθεί και αποσυρθεί τα πιο κάτω καλλυντικά προϊόντα:

 

Χώρα που γνωστοποιεί την απόσυρση

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται

Χώρα προέλευσης προϊόντος

Λόγος απόσυρσης

Φινλανδία

Baby all-over wash

Urtekram

All-over wash - No Perfume Baby

 

Τύπος/Αρ. μοντέλου:

83593

 

Αρ. Παρτίδας/Barcode:

900906; 5765228835937,

best before 0521

 

Περιγραφή:

Όπως φαίνεται πιο κάτω:

 

Δανία

Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω μικροβιακής επιμόλυνσης.

 

Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά (EC) No 1223/2009.

 

Ιρλανδία

Colouring powder

Ayumi Naturals

100% Pure (Mehandi) Henna Powder

 

Αρ. Παρτίδας/Barcode:

5025042017026,

Lot N0. 933 TB

 

Περιγραφή:

Όπως φαίνεται πιο κάτω:

 

 

 

 

 

Ινδία

Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω μικροβιακής επιμόλυνσης.

 

Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά (EC) No 1223/2009.

 

Ιρλανδία

Colouring powder

Ayumi Naturals

Shikakai Powder 100% Natural Hair Cleanser

 

Αρ. Παρτίδας/Barcode:

Bar code: 5025042016111,

 Lot N0. 1002 TB

 

Περιγραφή:

Όπως φαίνεται πιο κάτω:

 

 

Άγνωστη

Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω μικροβιακής επιμόλυνσης.

 

Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά (EC) No 1223/2009.

 

Για τα πιο πάνω προϊόντα δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής τους. Για τον λόγο αυτό οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των πιο πάνω προϊόντων στην αγορά και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν έχει στην κατοχή του τα εν λόγω προϊόντα να διακόψει τη χρήση τους ή σε περίπτωση που εντοπίσει τα προϊόντα αυτά, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στo τηλέφωνο 22 608663.

 

---------------------------

 

(ΜΓ)