Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

31-07-2019 13:28

Ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για διορισμούς εκπαιδευτικών σε θέση αντικαταστάτη

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί ότι η ανακοίνωση:

(Α) Αιτήσεις Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Για Διορισμό σε θέση Αντικαταστάτη

έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(ΜΓ/ΕΙ)