Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

31-07-2019 14:16

Αποτελέσματα έρευνας για την κάρπωση της κυνηγετικής περιόδου 2018 – 2019

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας πραγματοποίησε τηλεφωνική έρευνα για την κάρπωση της κυνηγετικής περιόδου 2018 – 2019 η οποία έχει δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας στη διεύθυνση www.cypruswildlife.gov.cy.

Για τα αποτελέσματα της έρευνας πατήστε εδώ.

(ΜΓ/ΕΙ)