Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

31-07-2019 15:52

Πληρωμή αυτοφορολογίας μισθωτού/συνταξιούχου έτους 2018 και 1ης δόσης προσωρινής φορολογίας έτους 2019

Το Τμήμα Φορολογίας  ενημερώνει ότι μέχρι την 31η Αυγούστου 2019 γίνονται αποδεκτές πληρωμές ηλεκτρονικά για:

  • Φόρο Εισοδήματος που προκύπτει από την αυτοφορολογία Μισθωτού/Συνταξιούχου για το φορολογικό έτος 2018
  • 1η δόση Προσωρινής Φορολογίας έτους 2019 Εταιρειών, Αυτοεργοδοτουμένων, και άλλων Προσώπων (των οποίων τα έσοδα δεν υπάγονται σε παρακράτηση φόρου)
  • 1η δόση Προσωρινής Φορολογίας ΓΕΣΥ Αυτοτελώς Εργαζόμενου έτους 2019.

Πληρωμές μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας JCCsmart (www.jccsmart.com) και ΔΕΝ φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις.

Υπενθυμίζεται ότι για να μπορέσετε να πληρώσετε ηλεκτρονικά πρέπει:

  • Να δημιουργήσετε λογαριασμό (εάν δεν έχετε ήδη) με την JCCsmart
  • Να συνδεθείτε με την JCCSmart χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας
  • Να επιλέξετε Τμήμα Φορολογίας

Για την πληρωμή της αυτοφορολογίας Μισθωτού/Συνταξιούχου επιλέξτε:

  • Αυτοφορολογίες ® Αυτοφορολογία (ως η Δήλωση σας) ® Μισθωτοί και Αυτοεργοδοτούμενοι Χωρίς λογαριασμούς (0300ΧΛ) και πληρώστε τον οφειλόμενο φόρο

Για την πληρωμή της 1η δόσης της Προσωρινής Φορολογίας επιλέξτε:

  • Αυτοφορολογίες ® Προσωρινή Φορολογία ® Φόρος Εισοδήματος (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα -0200- 1η Δόση) και πληρώστε τον οφειλόμενο φόρο

Για την πληρωμή της 1η δόσης της Προσωρινής Φορολογίας ΓεΣΥ επιλέξτε:

  • ΓΕΣΥ ® ΓΕΣΥ σε κερδαίνόμενο εισόδημα ® Προσωρ. Φορολ. ΓΕΣΥ Αυτοτελώς Εργαζόμενου 1η Δόση (0213) και πληρώστε τον οφειλόμενο φόρο

Διευκρινίζεται ότι, πληρωμές μετά την πιο πάνω ημερομηνίαπραγματοποιούνται ΜΟΝΟ στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων και φέρουν τους προβλεπόμενους τόκους και επιβαρύνσεις.

----------------------------

ΕΙ