Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

07-08-2019 14:41

Αύριο στην ιστοσελίδα της Βουλής δημοσιοποιούνται οι δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων επηρεαζόμενων αξιωματούχων

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ανακοινώνει ότι, ενεργώντας κατ’ εξουσιοδότησιν των διατάξεων του περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμο του 2004 (Πόθεν Έσχες), θα προβεί, αύριο 8 Αυγούστου 2019, σε δημοσιοποίηση των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων επηρεαζόμενων αξιωματούχων διά αναρτήσεώς τους στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής. 

Οι υπό αναφορά δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας, αφορούν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στους νυν και τέως Υπουργούς, καθώς και στους Βουλευτές της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με τα υπό του νόμου προβλεπόμενα προς δημοσιοποίηση στοιχεία. 

Οι δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων για τους υπόχρεους αξιωματούχους για τους οποίους δεν έχει ακόμη λήξει η προθεσμία υποβολής, η σχετική ανάρτηση θα γίνει στον δεδομένο χρόνο.

-------------------------------

ΑΜ/ΕΙ