Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

08-08-2019 12:20

Δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργου Σαββίδη μετά από τη συνεδρία του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας

Τα θέματα της οδικής ασφάλειας αποτελούν σημαντικό πυλώνα πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τις άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, έχουμε ενεργή συμμετοχή στον καθορισμό και υλοποίηση της στρατηγικής για την οδική ασφάλεια, με γνώμονα πάντα τη μείωση των οδικών συγκρούσεων.

Πέραν των θεμάτων στα οποία αναφέρθηκε η συνάδελφός μου, από πλευράς του Υπουργείου μας αναφερθήκαμε σε διάφορες δράσεις και ενέργειες, οι οποίες μεταξύ άλλων, αφορούν στα εξής:

Πρώτον, την Σχολή Επιμόρφωσης Οδηγών, για την οποία έχει κατακυρωθεί προσφορά σε ιδιωτική εταιρεία για τη διενέργεια μελέτης σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία της Σχολής. Η παρακολούθηση των μαθημάτων της Σχολής αυτής θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τα δικαστήρια ως μέσο της επιβαλλόμενης ποινής εκεί και όπου ο δικαστής κρίνει ότι η παρακολούθηση θα είναι προς βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς των παραβατών.

Δεύτερον, ενημερώσαμε τα μέλη του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας για την έναρξη της συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων του πακέτου των επτά νομοσχεδίων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των ποινών για τροχαία αδικήματα, και τη συνέχιση της συζήτησής τους στην Επιτροπή, τον Σεπτέμβριο. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν, λόγω φόρτου εργασίας της Βουλής, να συμπληρωθεί η εργασία πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών της Βουλής το καλοκαίρι.

Τρίτον, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μαθητών, το οποίο θεωρούμε ως πολύ σημαντικό διότι πρέπει να υπάρχει καλλιέργεια οδικής συνείδησης από πολύ νωρίς στους νέους μας, η Αστυνομία προωθεί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, την έκδοση εκπαιδευτικών εργαλείων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για επιμόρφωση των μαθητών στα σχολεία.

(ΜΛ)