Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

08-08-2019 13:48

Ανακοινώσεις της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για διορισμούς εκπαιδευτικών

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί ότι οι ανακοινώσεις:

(Α) Σύνθεση Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ) Ηνωμένου Βασιλείου και

(Β) Στελέχωση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ριζοκαρπάσου για τη Σχολική Χρονιά 2019-2020,

έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

(ΜΓ/ΕΙ)