Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

08-08-2019 14:25

Η ΥΜΕΕ κα Βασιλική Αναστασιάδου προήδρευσε συνεδρίας του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας

Οι διαδικασίες επικαιροποίησης του τρέχοντος Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια 2012-2020 με απώτερο στόχο τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των δράσεων για την περίοδο 2021-2030, ήταν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίας του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, υπό την Προεδρία της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κας Βασιλικής Αναστασιάδου, με τη συμμετοχή του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κ. Γιώργου Σαββίδη.

Σε δηλώσεις της μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας η Υπουργός Μεταφορών κα Βασιλική Αναστασιάδου ανέφερε τα ακόλουθα:

«Στόχος του τρέχοντος Στρατηγικού Σχεδίου είναι η μείωση κατά 50% των οδικών θανάτων και τραυματισμών, δηλαδή από τους 60 θανάτους σε οδικές συγκρούσεις που είχαν καταγραφεί το 2010 να μειωθούν στους 30. Μπορεί ο στόχος αυτός να μην έχει ακόμη επιτευχθεί, αφού τα τελευταία χρόνια ο αριθμός αυξομειώνεται, με ένα μέσο όρο τους 50 περίπου θανάτους το χρόνο. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι στους σοβαρούς τραυματισμούς, που είναι περίπου δεκαπλάσιοι σε αριθμό από τους θανάτους, μέχρι το 2018 παρατηρήθηκε μείωση 40,6%. Αν διατηρηθεί η καθοδική τάση, ο στόχος του 2020 θα επιτευχθεί. Αυτό αποδίδεται στις πολύπλευρες και συντονισμένες προσπάθειες που αναλήφθηκαν από τους φορείς που συμμετέχουν στο Συμβούλιο οι οποίες φαίνεται να έχουν αποτέλεσμα.

Στα πλαίσια της συζήτησης, ζητήθηκε από τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες  που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο να προβούν σε απολογισμό των δράσεων που περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο Στρατηγικό Σχέδιο και αντιστοιχούν στον τομέα της  αρμοδιότητάς τους.

Από τις δράσεις αυτές πολλές  εντάσσονται στο πλαίσιο του τρέχοντος Στρατηγικού Σχεδίου και έχουν ολοκληρωθεί, άλλες είναι σε εξέλιξη, ενώ υπάρχουν δράσεις που προγραμματίζονται. Οι Επιτροπές του Συμβουλίου θα  μελετήσουν και αξιολογήσουν τα δεδομένα δίδοντας ιδιαίτερη  έμφαση στις προτεινόμενες από τα Τμήματα και Υπηρεσίες νέες δράσεις, με στόχο την ενσωμάτωση τους στο αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχέδιο.

Προσδοκούμε ότι  οι δράσεις αυτές θα συμβάλουν στην επίτευξη το ταχύτερο των στόχων που έχουν τεθεί για τη μείωση των αριθμών των οδικών συγκρούσεων και ιδιαίτερα των αριθμών των ατόμων που χάνουν τη ζωή ή την αρτιμέλειά τους στην άσφαλτο, κατά 50%, μέχρι το 2030.

Με γνώμονα την αρχή ότι κάθε απώλεια ζωής στην άσφαλτο, είναι άδικη και απαράδεκτη έχουν μέχρι σήμερα δρομολογηθεί δράσεις που αναμένεται να απαμβλύνουν, ή ακόμα και να εξαλείψουν τις αδυναμίες που έχουν παρατηρηθεί και καταγραφεί. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες δράσεις:

  • Έχουν προκηρυχθεί προσφορές για την επαναλειτουργία συστήματος φωτοεπισήμανσης.
  • Έχει αποφασιστεί η ενίσχυση της Τροχαίας με σημαντικό αριθμό νέων αστυνομικών.
  • Έχει κατατεθεί στη Βουλή σειρά νομοσχεδίων, για τη σημαντική αύξηση των ποινών για τις σοβαρές τροχαίες παραβάσεις, ώστε αυτές να λειτουργούν αποτρεπτικά.
  • Έχει δημιουργηθεί σχολή για την επιμόρφωση/αποκατάσταση οδηγών που συστηματικά διαπράττουν σοβαρές τροχαίες παραβάσεις.
  • Προωθείται η εκπαίδευση των νέων ώστε να αποκτήσουν οδική συνείδηση με την εισαγωγή της κυκλοφοριακής αγωγής στα λύκεια, με διοργάνωση εργαστηρίων, διαγωνισμών, με εγχειρίδια, κ.α.

 Καταλήγοντας επιθυμώ να εκφράσω την πεποίθηση ότι μέσω των συνεχών δράσεων που αναλαμβάνουμε θα καταφέρουμε να επιτύχουμε το ταχύτερο δυνατό τον μεγάλο στόχο που έχουμε θέσει και ο οποίος αφορά στη μείωση των οδικών συγκρούσεων και των θανατηφόρων τροχαίων»

( ΔΚ )