Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

09-08-2019 14:33

Ανακοινώσεις της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για διορισμούς και μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί ότι οι ανακοινώσεις:

(Α) Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης,

(Β) Διορισμοί με Σύμβαση Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης,

(Γ) Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,

(Δ) Επανατοποθέτηση Εκπαιδευτικών Αορίστου Διάρκειας, την Μετατροπή Σύμβασης σε Αορίστου Διαρκείας και Διορισμό με Σύμβαση, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση και

(Ε) Στελέχωση Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ) Ηνωμένου Βασιλείου,

έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

(ΜΓ/ΣΧ)