Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

22-08-2019 15:26

Προστατευόμενη περιοχή από το 1989 η περιοχή «Λάρας – Τοξεύτρας» – Καμία ανοχή σε παραβίαση της νομοθεσίας σε σχέση με τη διατήρηση της φύσης

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εκφράζει την έκπληξή του ως προς τις δηλώσεις βουλευτή ο οποίος αντιδρά στην εφαρμογή της νομοθεσίας που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την προστατευόμενη περιοχή «Λάρας – Τοξεύτρας» και η οποία είναι σε ισχύ από το 1989.  Η παραλία της Λάρας είναι παγκοσμίως γνωστός τόπος ωοτοκίας για την Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas), και την Καρέττα (Caretta caretta). Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι η Κύπρος είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία γεννά η Πράσινη Χελώνα, που είναι και η πιο σπάνια από τα δύο είδη.

Η περιοχή «Λάρας – Τοξεύτρας» έχει από το 1989 κηρυχθεί ως Προστατευόμενη Περιοχή με βάση τον περί Αλιείας Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς. Η περιοχή συμπεριλαμβάνεται στο Δίκτυο NATURA 2000 (Χερσόνησος Ακάμας), το οποίο εγκαθιδρύθηκε με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/EEC) για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας με μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον και αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για προστασία και διατήρηση για την Ευρωπαϊκή. Ένωση. Επιπρόσθετα, έχει περιληφθεί το 2013 στον Κατάλογο των Ειδικά Προστατευόμενων Περιοχών Μεσογειακής Σημασίας, SPAMIs, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και Βιοποικιλότητας της Μεσογείου, αφού αναγνωρίζεται πως συμβάλλει σημαντικά στο καθεστώς διατήρησης των δύο αυτών ειδών σε Μεσογειακό επίπεδο.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη παράνομη δραστηριότητα στην παραλία της Λάρας. Το ΤΑΘΕ έλαβε τα απαραίτητα μέτρα και γίνεται επιτήρηση και έλεγχος σε καθημερινή βάση στην περιοχή, καθώς και ενημέρωση των επισκεπτών για τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Εντός του πλαισίου αυτού, όταν εντοπιστούν οποιεσδήποτε παραβάσεις, π.χ. τοποθέτηση ομπρέλας, γίνεται ενημέρωση των επισκεπτών για τις σχετικές απαγορεύσεις και συμμορφώνονται πλήρως με αφαίρεση της ομπρέλας. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή σε περιπτώσεις επανάληψης τότε το ΤΑΘΕ προχωρεί σε καταγγελία και επιβολή εξώδικου προστίμου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στις πλείστες περιπτώσεις παρατηρείται συμμόρφωση προς τις εν λόγω υποδείξεις από το κοινό, το οποίο εκφράζει και την ευαρέσκειά του για τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται.

Το ΤΑΘΕ προτρέπει το κοινό που επισκέπτεται την προστατευόμενη περιοχή Λάρας – Τοξεύτρας να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς και να επιδεικνύει την αρμόζουσα περιβαλλοντική συμπεριφορά, για την προστασία των θαλασσίων χελωνών. Η παρουσία τέτοιων ειδών προτεραιότητας όπως είναι οι δύο θαλάσσιες χελώνες, Carettacarettaκαι Cheloniamydas αποτελεί και απόδειξη της καλής οικολογικής κατάστασης του θαλασσίου περιβάλλοντός μας.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τη νομοθεσία, από την 1η Ιουνίου μέχρι την 30ήΣεπτεμβρίου εκάστου έτους, εντός της προστατευόμενης περιοχής Λάρας - Τοξεύτρας απαγορεύεται η τοποθέτηση ομπρελών, κρεβατιών, αντίσκηνων, τροχόσπιτων και άλλων, η παραμονή πάνω στην παραλία και την παραλιακή περιοχή κατά τη νύχτα, αρχίζοντας μια ώρα πριν από τη δύση του ήλιου, καθώς και η οδήγηση οποιουδήποτε οχήματος πάνω στις παραλίες.

Απαγορεύεται, επίσης, η χρήση ή αγκυροβόληση σκάφους στην περιοχή, το ψάρεμα με οποιονδήποτε τρόπο (δίκτυα, ψαροτούφεκο κλπ. εκτός από το καλάμι), το μάζεμα καβουριών από την παραλία, τα οποία είναι προστατευόμενο είδος σε όλη την Κύπρο, ενώ απαγορεύεται το πέταμα σκουπιδιών και το άναμμα φωτιάς (κάρβουνα, κλπ.) πάνω στην παραλία ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας ο κόσμος μπορεί να επισκεφθεί την προστατευόμενη περιοχή, να κολυμπήσει και να δει τυχόν χελωνάκια που πηγαίνουν προς τη θάλασσα, εάν συμπίπτει εκκόλαψη φωλιάς.

(ΜΑΚ/ΕΚ/ΣΧ)