Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

22-08-2019 15:37

Καταγγελία περιστατικού οδήγησης τρακτέρ σε παραλία στο Κίτι

Σε σχέση με περιστατικό εισόδου και οδήγησης τρακτέρ πάνω στην άμμο στην παραλία «Καρέτα – Καρέτα» στο Κίτι, στο οποίο αναφέρονται σημερινά δημοσιεύματα, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, έχει ήδη προβεί σε καταγγελία στον Έπαρχο Λάρνακας.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής επικοινώνησε προσωπικά με τον Έπαρχο Λάρνακας κ. Οδυσσέα Χατζηστεφάνου, καταδικάζοντας το περιστατικό και ζητώντας να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των φωλιών τους στην εν λόγω παραλία, εν όψει και του γεγονότος ότι διανύουμε την αναπαραγωγική περίοδο των χελωνών. Ο Έπαρχος Λάρνακας διαβεβαίωσε τον Υπουργό ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για προστασία της παραλίας, σύμφωνα με τον Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο.

Οι θαλάσσιες χελώνες στην Κύπρο προστατεύονται, από το 1971 από τον περί Αλιείας Νόμο και σχετικούς Κανονισμούς του 1990. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II του Πρωτόκολλου, το οποίο αφορά Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιολογική Ποικιλομορφία της Μεσογείου της Σύμβασης της Βαρκελώνης, το οποίο η Κύπρος επικύρωσε με το Νόμο No. 20(III)/2001. Οι θαλάσσιες χελώνες προστατεύονται και μέσω της Ευρωπαϊκής Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ). Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το άρθρο 12 και το ANNEX IV της Οδηγίας, τα είδη αυτά πρέπει να προστατεύονται σε όλη την επικράτεια των Κρατών-Μελών.

Ως εκ τούτου, παρόλο που οι παραλίες της περιοχής Περβόλια – Σοφτάδες – Κίτι, δεν εμπίπτουν σε περιοχή προστασίας του δικτύου Νatura 2000 για τις θαλάσσιες χελώνες, οι χελώνες και τα αυγά τους προστατεύονται στην περιοχή αυτή όπως και σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Προστασίας και Παρακολούθησης των θαλάσσιων χελωνών, στις παραλίες αυτές διενεργούνται επισκοπήσεις και όλες οι εντοπιζόμενες φωλιές καταγράφονται και παρακολουθούνται. Μάλιστα οι εν λόγω παραλίες παρακολουθούνται και με τη χρήση Μη-Επανδρωμένου Εναέριου Οχήματος (DRONE) για ανίχνευση των πιθανών φωλιών θαλάσσιων χελωνών, μέσω του ερευνητικού Προγράμματος LIFE EUROTURTLES. 

(ΜΑΚ/ΕΚ/ΣΧ)