Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-08-2019 14:47

Δηλώσεις ζημιάς για τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά στις κοινότητες Πάχνας, Μαλιάς και Κισσούσας

Το Τμήμα Γεωργίας πληροφορεί το κοινό ότι δέχεται έντυπα ΔΗΛΩΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ για τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12-13 Αυγούστου, 2019 στις Κοινότητες Πάχνας, Μαλιάς και Κισσούσας, της Επαρχίας Λεμεσού. Τα εν λόγω έντυπα θα βρίσκονται στα γραφεία των οικείων Κοινοτικών Συμβουλίων και στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού.

 Οι κάτοχοι ή διαχειριστές των πληγέντων γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται στις πιο πάνω κοινότητες, καλούνται όπως υποβάλουν στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού από τις 26/08/2019 μέχρι τις 15/09/2019, ένα έντυπο Δήλωση Ζημιάς ανά Κοινότητα για τα ζημιωθέντα περιουσιακά στοιχεία της γεωργικής εκμετάλλευσής τους. Με το σχετικό έντυπο θα πρέπει να υποβληθούν ,επίσης, και τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα (Αποδεικτικό κατοχής της εκμετάλλευσης, Συμμετοχής του αγροτεμαχίου στο  Σχέδιο Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης για το έτος 2019 ή εγγραφή του διαχειριστή στο Μητρώο Αγροτών, Εγγραφή στο μητρώο κτηνοτρόφων, Εγγραφή στο μητρώο μελισσοκόμων, Άδεια Οικοδομής, Πολεοδομική Άδεια, κ.ά).

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες το κοινό καλείται να επικοινωνεί με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού στα τηλέφωνα 25803906, 25803900 και 25803904.

                                                                                               _____________      

ΑΜΣΧ