Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

02-09-2019 14:11

Τέθηκε σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας

Με δεδομένη την ανάγκη για εύχρηστη ενημέρωση και χρήσιμη πληροφόρηση προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έχει τεθεί σε εφαρμογή από σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου 2019 η νέα ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (www.treasury.gov.cy).

Η νέα ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και ικανοποιεί αποτελεσματικά το σκοπό της συμβατότητας με όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς επίσης και της προσβασιμότητας από άτομα με αναπηρίες.

Στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας υπάρχουν θεματικές ενότητες που αφορούν στον «Οργανισμό», στους «Τομείς» του, στο «Μεταρρυθμιστικό Έργο», στη «Νομοθεσία» που διέπει τις αρμοδιότητές του και στην «Ενημέρωση».

Στο μεσαίο μέρος της σελίδας υπάρχουν τα «Τελευταία Νέα/Ανακοινώσεις» του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, τα οποία παρουσιάζονται στη μορφή διαφανειών (slide show), με δυνατότητα επιλογής από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας.

Τέλος, στο κάτω μέρος της σελίδας έχουν σχεδιαστεί εικονογραφημένοι σύνδεσμοι σε χρήσιμες λειτουργίες και πληροφόρηση που σχετίζεται με τις υπηρεσίες που παρέχει το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Η αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας του Γενικού Λογιστηρίου σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, θα συμβάλει στην καλύτερη επιτέλεση του ρόλου του και συνάμα στη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη.

(ΕΚ/ΕΙ)