Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-09-2019 10:16

Ειδική ΄Εκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα «΄Ελεγχος Εκπόνησης Σχεδίων Αναδασμού»

Το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή ενημερώνει ότι η Ειδική ΄Εκθεση με θέμα «΄Ελεγχος Εκπόνησης Σχεδίων Αναδασμού», που ετοιμάστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualscg_gr/annualscg_gr?OpenForm

(ΕΚ)