Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-09-2019 12:44

Καινοτομία στην ενημέρωση των πολιτών για το κυβερνητικό έργο, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην παρουσίαση του προγράμματος «ΕΞΑΝΤΑΣ»

Θα ήθελα θερμά να σας ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης στη σημερινή παρουσίαση που στόχο έχει την παρουσίαση της διαδικτυακής πύλης επικοινωνίας μέσω του προγράμματος «Εξάντας», που έχει αναρτήσει η Προεδρία στη σχετική της ιστοσελίδα.

Ένα πρόγραμμα, το οποίο για πρώτη φορά εφαρμόζεται από εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, για σκοπούς ελέγχου, διαφάνειας, λογοδοσίας και ενίσχυσης της συμμετοχικής διακυβέρνησης.

Το πρόγραμμα κωδικοποιεί και παρουσιάζει δημοσίως το σύνολο τόσο των αναπτυξιακών έργων όσο και των μεταρρυθμίσεων, πολιτικών αποφάσεων και δράσεων ή εθνικών στρατηγικών που υλοποιούνται και/ή έχουν δρομολογηθεί προς υλοποίηση από την Κυβέρνηση.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το πρόγραμμα «Εξάντας» παρέχει τη δυνατότητα στους βουλευτές, στους δημοσιογράφους, στα πολιτικά κόμματα, τους τοπικούς φορείς, στα οργανωμένα σύνολα αλλά και σε κάθε πολίτη, όχι μόνο να ενημερώνονται για την πορεία υλοποίησης του όλου κυβερνητικού προγράμματος, αλλά και να ελέγχουν την ίδια στιγμή την Κυβέρνηση για τη συνέπεια λόγων, πράξεων και έργων.

Προς τούτο, θα υπάρχει συστηματική ροή πληροφόρησης και δεδομένων στο πρόγραμμα, καθώς κάθε Υπουργείο θα ενημερώνει το όλο σύστημα για την πρόοδο υλοποίησης των εξαγγελθέντων έργων και/ή μεταρρυθμίσεων, πολιτικών και στρατηγικών και/ή των όποιων άλλων αποφάσεων θα ληφθούν από την Κυβέρνηση.

Μέσω του ψηφιακού προγράμματος, ενισχύεται επιπλέον και ο οριζόντιος συντονισμός όλων των υπηρεσιών του κράτους που εμπλέκονται στην υλοποίηση των έργων ή των πολιτικών αποφάσεων, δημιουργώντας καλύτερες προοπτικές ελέγχου και ανταπόκρισης σε τυχόν νέα δεδομένα που ενδεχομένως να επηρεάζουν την πορεία υλοποίησης τους.

Όσον αφορά τις θεματικές που περιλαμβάνει το πρόγραμμα «Εξάντας», συνοπτικά αναφέρω ότι ο πρώτος Σύνδεσμος αφορά τα έργα αναπτυξιακής υφής σε κάθε μία των Επαρχιών που είτε ολοκληρώθηκαν είτε βρίσκονται υπό κατασκευή, όπως και όσα δρομολογούνται ή ευρίσκονται σε στασιμότητα λόγω τεχνικών, νομικών ή άλλων λόγων.

Πρόκειται κατά κύριο λόγο για τα έργα που είχαν εξαγγελθεί το 2015 και το 2017 κατά τη διάρκεια σχετικών συναντήσεων μου με τους τοπικούς φορείς των Επαρχιών. Έργα που λόγω της συνετής μακροοικονομικής διαχείρισης κατέστη εφικτό όχι μόνο να εξαγγείλουμε και να υλοποιήσουμε, αλλά και να αυξήσουμε σε αριθμό, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ο δεύτερος Σύνδεσμος ή θεματική, επικεντρώνεται στις αποφάσεις που έλαβε η Κυβέρνηση, στη βάση και του προεκλογικού μου προγράμματος, οι οποίες αφορούν μεταρρυθμίσεις, πολιτικές αποφάσεις και δράσεις αλλά και Εθνικές Στρατηγικές που είτε ολοκληρώθηκαν ή υλοποιούνται είτε βρίσκονται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας για νομοτεχνικό έλεγχο και/ή ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

Ολοκληρώνοντας, και προτού δώσω τον λόγο στους συνεργάτες μου για σύντομη παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του «Εξάντας», εκτιμώ πως οι αναρτήσεις των συνδέσμων/θεματικών στους οποίους έχω αναφερθεί, παρέχουν:

Αφενός, τη δυνατότητα στους πολίτες, επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, της άμεσης ενημέρωσης επί της πορείας υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων και του προγράμματος διακυβέρνησης, και αφετέρου, καθιστούν την Κυβέρνηση και την εκτελεστική εξουσία υπόλογες αλλά και  κοινωνούς ενδεχόμενων παραλείψεων και/ή ελέγχου ως προς την υλοποίηση ή μη των αναρτηθεισών δράσεων και πολιτικών, ως οι αρχές της διαφάνειας, χρηστής διοίκησης και οι βέλτιστες πρακτικές επιτάσσουν.

Θα δώσω τον λόγο στους δύο συνεργάτες μου, τον Γενικό Διευθυντή κ. Πέτρο Δημητρίου, και τον Προϊστάμενο Προεδρίας κ. Θεοδόση Τσιόλα, για να σας αναπτύξουν λεπτομέρειες του προγράμματος.

(ΡΜ/ΜΓ)