Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-09-2019 15:05

Διαδικασία έκδοσης μακροχρόνιου παραπεμπτικού από Προσωπικούς Ιατρούς

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ενημερώνει τους δικαιούχους του ΓεΣΥ ότι η έκδοση μακροχρόνιου παραπεμπτικού γίνεται κατόπιν αιτήματος του Ειδικού Ιατρού προς τον Προσωπικό Ιατρό του δικαιούχου μέσω του συστήματος πληροφορικής. Ως εκ τούτου, καλούνται οι δικαιούχοι όπως δεν απαιτούν από τους Προσωπικούς τους Ιατρούς την αυθαίρετη έκδοση μακροχρόνιων παραπεμπτικών. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ στο τηλέφωνο 17000 (δωρεάν κλήση) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@gesy.org.cy 

(ΜΓ/ΣΧ)