Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

09-09-2019 12:49

Παρέμβαση βουλευτή Γιώργου Τ. Γεωργίου στις εργασίες της Διακοινοβουλευτικής Συνεδρίας για το Άσυλο και τη Μετανάστευση

Άρχισαν σήμερα, στο Ελσίνκι, οι εργασίες της Διακοινοβουλευτικής Συνεδρίας για το άσυλο και τη μετανάστευση, η οποία διοργανώνεται στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διάστασης της Φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο βουλευτής κ. Γιώργος Τ. Γεωργίου υπογράμμισε σε παρέμβασή του ότι η αλληλεγγύη όσον αφορά τις πολιτικές της ΕΕ για το άσυλο δεν μπορεί να είναι προαιρετική.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην Κύπρο, ο κ. Γεωργίου είπε ότι παρατηρούνται μαζικές ροές αιτητών ασύλου, που φθάνουν αεροπορικώς από την Τουρκία στα κατεχόμενα και, στη συνέχεια, διασχίζουν τη νεκρή ζώνη, καταλήγοντας στις ελεύθερες περιοχές. Τόνισε δε ότι, προφανώς, τα κίνητρα πίσω από μια τέτοια ενορχηστρωμένη διοχέτευση αιτητών ασύλου είναι πολιτικού χαρακτήρα. Σημείωσε, ταυτόχρονα, την ευρεία σε επίπεδο ΕΕ κατανόηση του γεγονότος ότι η Κύπρος έχει αναλάβει δυσανάλογο μερίδιο ευθύνης στη φιλοξενία αιτητών ασύλου.

Επιπλέον, ο κ. Γεωργίου έθιξε το ζήτημα της άρνησης της Τουρκίας να εφαρμόσει τη Συμφωνία Επανεισδοχής με την ΕΕ έναντι της Κύπρου, παρά το γεγονός ότι η χώρα αυτή εξακολουθεί να εισπράττει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως, μέσω της Διευκόλυνσης της Ένωσης για τους Πρόσφυγες, προκειμένου να φιλοξενεί πρόσφυγες από τη Συρία στο έδαφός της.

Τέλος, ο Κύπριος βουλευτής υπογράμμισε ότι η Κύπρος ζητά την άμεση θέσπιση μέτρων, όπως τη λειτουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού επιστροφής για τους μετανάστες που δεν δικαιούνται προστασίας, τη σύναψη περισσότερων Συμφωνιών Επανεισδοχής μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, την έγκριση ευρωπαϊκού καταλόγου ασφαλών τρίτων χωρών καταγωγής των οποίων οι πολίτες δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας και τη σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες σχετικά με τη δημιουργία κέντρων υποδοχής.

(ΕΚ)