Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

09-09-2019 13:07

Νέα πρόσκληση υποβολής αίτησης προς τους Δήμους και Κοινότητες για δωρεάν δίκτυο Wi-Fi σε δημόσιους χώρους

Την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης (14:00 ώρα Κύπρου), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προκηρύξει νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το WiFi4EU. Η πρόσκληση, η οποία είναι ανοικτή σε Δήμους και Κοινότητες της ΕΕ, θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 17:00 θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης (18:00 ώρα Κύπρου).

Οι δήμοι και κοινότητες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για 1,780 κουπόνια, αξίας 15,000 ευρώ το καθένα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη δημιουργία δωρεάν ασύρματων δικτύων (Wi-Fi) σε δημόσιους χώρους, όπως δημαρχεία, δημόσιες βιβλιοθήκες, μουσεία, δημόσια πάρκα ή πλατείες.

Το πρόγραμμα WiFi4EU, συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ, πραγματοποιείται στο πλαίσιο σειράς προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων και καλύπτει και τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και τη Νορβηγία και την Ισλανδία. Αφότου οι Δήμοι και Κοινότητες εγγραφούν στην ειδική πύλη WiFi4EU, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για κουπόνι με ένα μόνο κλικ. Η Επιτροπή επιλέγει τους δικαιούχους με σειρά προτεραιότητας, διασφαλίζοντας, παράλληλα, τη γεωγραφική ισορροπία. Κατά την πρώτη και δεύτερη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το WiFi4EU που πραγματοποιήθηκαν το Νοέμβριο του 2018 και τον Απρίλιο του 2019 αντίστοιχα, προσφέρθηκαν συνολικά 6,200 κουπόνια.

Οι εγγεγραμμένοι Δήμοι και Κοινότητες θα πρέπει να εκδηλώσουν άμεσα ενδιαφέρον στην διαδικτυακή πύλη του WiFi4EU μόλις αυτή ενεργοποιηθεί την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 στις 13:00 θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης (14:00 ώρα Κύπρου).

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://wifi4eu.ec.europa.eu η οποία είναι διαθέσιμη και στην ελληνική γλώσσα.

(ΕΚ)