Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

09-09-2019 17:27

Επιτεύχθηκαν όλοι οι ενδιάμεσοι στόχοι του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 έχει επιτύχει όλους τους ενδιάμεσους στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή της προγραμματικής περιόδου, για όλες τις θεματικές προτεραιότητες του Προγράμματος. Σύμφωνα με την τελευταία Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C(2019) 5663), το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Κύπρου έχει πετύχει όλα τα ορόσημα που τέθηκαν, για όλες τις προτεραιότητες της Ένωσης.  

Ως αποτέλεσμα της εκπλήρωσης των ορόσημων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποδεσμεύσει ποσό ύψους €7,9 εκ., το οποίο σύμφωνα με την διαδικασία παρέμενε από την αρχή της προγραμματικής περιόδου δεσμευμένο εν αναμονή της εκπλήρωσης των ενδιάμεσων στόχων.

Σημειώνεται ότι από την αρχή της προγραμματικής περιόδου έχουν καταβληθεί στο πλαίσιο του ΠΑΑ πέραν των €105 εκ., ενώ αναμένεται οι πληρωμές να εντατικοποιηθούν τους επόμενους μήνες, δεδομένου ότι την περίοδο που διανύουμε υλοποιούνται σημαντικές επενδύσεις από μέρους των δικαιούχων των μέτρων. Επιπρόσθετα, την τρέχουσα περίοδο, είναι ανοιχτά για εκδήλωση ενδιαφέροντος διάφορα μέτρα του ΠΑΑ (δασικά μέτρα, μέτρα συνεργασίας, δράσεις LEADER).

Παράλληλα, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προγραμματίζει τον προσεχή Νοέμβριο την επαναπροκήρυξη του μέτρου για επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με συνολικό ποσό €10 εκ.. Στη δεύτερη προκήρυξη θα γίνεται μεγαλύτερη στόχευση σε παρεμβάσεις που θα αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες αδυναμίες ή ανάγκες, όπως η ενίσχυση των ορεινών περιοχών, η διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων και η προστασία των υδάτινων πόρων. 

(ΜΑΚ/ΜΚΥ)