Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

10-09-2019 11:54

Απογευματινά και Βραδινά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Στο πλαίσιο του ευρύτερου στόχου για περαιτέρω εξορθολογισμό όλων των Απογευματινών και Βραδινών Προγραμμάτων (ΑΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) και σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 18 Απριλίου 2019, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις του/της Αναπλ. Γενικού Διεθυντή/τριας του Υπουργείου καθώς και των μελών της Ομάδας Έργου που έχει συσταθεί στο ΥΠΠΑΝ, με εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και με εκπροσώπους των Απογευματινών και Βραδινών Προγραμμάτων. Οι συναντήσεις, οι οποίες διεξήχθησαν σε πνεύμα συνεργασίας και εποικοδομητικού διαλόγου, ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019. Εκκρεμεί μόνο μία συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου. 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων και οι εκπρόσωποι των Απογευματινών και Βραδινών Προγραμμάτων είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους τόσο επί της Έκθεσης των εμπειρογνωμόνων για τον εξορθολογισμό των ΑΒΠ όσο και επί της λειτουργίας των προγραμμάτων γενικότερα.

Το ΥΠΠΑΝ, αφού μελετήσει εις βάθος τα απορρέοντα από τις συναντήσεις καθώς και τις θέσεις των εμπλεκόμενων φορέων, θα αποστείλει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τις τελικές θέσεις του για τον περαιτέρω εξορθολογισμό των Απογευματινών και Βραδινών Προγραμμάτων σε όλους τους εμπλεκομένους.

ΙΠ