Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

10-09-2019 12:54

Συνάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργου Σαββίδη με τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

Πρόσθετα μέτρα κατά της έμφυλης βίας εφαρμόζει η Αστυνομία μετά από οδηγίες του Υπουργού

 Πρακτικές ενέργειες που μπορούν άμεσα να γίνουν προς όφελος της ισότητας των φύλων, συμφωνήθηκαν σήμερα σε συνάντηση που ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργος Σαββίδης είχε το πρωί με τις γυναικείες οργανώσεις που συμμετέχουν στον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων κας Ιωσηφίνας Αντωνίου.

 Κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο, ο κ. Σαββίδης ενημέρωσε παράλληλα για τις πρόσθετες δράσεις που η Αστυνομία έλαβε μετά από συστάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για αποτελεσματικότερο χειρισμό περιστατικών βίας κατά των γυναικών και της  έμφυλης βίας αλλά και για το ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα 2019-2023 υποβλήθηκε σήμερα για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, οι πρόσθετες αυτές δράσεις της Αστυνομίας εστιάζουν σε τέσσερεις πυλώνες, οι οποίοι είναι ως ακολούθως:

(1) Άμεση αξιολόγηση του τρόπου χειρισμού των καταγγελιών για περιστατικά άσκησης βίας κατά των γυναικών, επανακαθορισμό των σχετικών οδηγιών και ενημέρωση όλων των Αστυνομικών της πρώτης γραμμής, σε κάθε Αστυνομικό Σταθμό και σε κάθε Υπηρεσία της Αστυνομίας.

(2) Καταρτισμό σαφών και ξεκάθαρων οδηγιών προς όλα τα μέλη της Αστυνομίας, αναφορικά με τον τρόπο ομοιόμορφου χειρισμού των καταγγελιών άσκησης έμφυλης βίας, με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

(3) Ενίσχυση και αναβάθμιση των εκπαιδεύσεων των μελών της Αστυνομίας στο θέμα.

(4) Αξιολόγηση εφαρμογής του ειδικού Πρωτοκόλλου Αξιολόγησης της Επικινδυνότητας σε περιπτώσεις βίας μεταξύ συντρόφων, το οποίο εφαρμόζεται σε περιπτώσεις καταγγελιών που αφορούν άσκηση βίας μεταξύ συζύγων ή πρώην συζύγων, συμβίων ή συντρόφων από την Αστυνομία.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Σαββίδης ενημέρωσε επίσης τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα 2019-2023 που υποβλήθηκε σήμερα για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο. «Επιδίωξη και σκοπός μας μέσω της εφαρμογής του εν λόγω Σχεδίου, είναι η σφαιρική και συντονισμένη προώθηση της ισότητας στους τομείς της συμμετοχής των γυναικών στις θέσεις λήψεως αποφάσεων, της οικονομικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης των γυναικών, της εξάλειψης της βίας, του εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου και της καταπολέμησης των έμφυλων στερεοτύπων και των κοινωνικών προκαταλήψεων», ανέφερε ο κ. Υπουργός.

Πρόσθεσε δε, πως ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας αποτελεί έναν σημαντικότατο θεσμό, διότι μέσω του προωθείται η συνεργασία πολιτείας και κοινωνίας και πως «οι συνέργειες και η συνεργασία σε αυτό το ευαίσθητο θέμα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία είναι ιδιαζούσης σημασίας, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα οπισθοδρόμησης σε ό,τι έχει κατακτηθεί μέχρι σήμερα, σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Προς τούτο και κάλεσε όλες τις Επιτροπές του Μηχανισμού να συνεχίσουν την ενεργό εμπλοκή και δράση για υλοποίηση των στόχων και δράσεων που έχουν τεθεί, σημειώνοντας πως ο σκοπός είναι κοινός και πως τα θέματα ισότητας αποτελούν πολύ σοβαρά ζητήματα που δεικνύουν και τον πολιτισμό μας ως κοινωνία.

 (ΜΛ)