Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

10-09-2019 13:55

Δημόσια Ακρόαση Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρων, στην Επαρχία Λεμεσού

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση για σκοπούς εξέτασης της αίτησης της Εταιρείας Evpalia Trading Ltd (ΛΕΜ/514/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για Βιομηχανία Κατηγορίας Α – Εργοστάσιο Επεξεργασίας Μαρμάρων (επέκταση εγκεκριμένης με άδεια βιομηχανίας επεξεργασίας μαρμάρων), στο τεμάχιο αρ. 3 (Μέρος – Βιομηχανικό Οικόπεδο με αρ. 53), στο Φ/Σχ. --/2-206-341, Τμήμα 2, στο Δήμο Αγίου Αθανασίου, στην Επαρχία Λεμεσού. Η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99).

Η Δημόσια Ακρόαση, η οποία αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δημοκρατικότητας στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης.

Η διενέργεια της ακρόασης στοχεύει κυρίως στην πληρέστερη και πλέον ακριβή ενημέρωση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, έτσι ώστε το όργανο αυτό να μπορεί να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Η Δημόσια Ακρόαση είναι ανοικτή για το κοινό και θα πραγματοποιηθείτηνΠαρασκευή 27/09/2019, η ώρα 11.00 π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων «Κώστας Σοφιανός» στο Δημοτικό Μέγαρο Δήμου Αγίου Αθανασίου (αρ. τηλ.: 25864130). Σημειώνεται ότι, στις 10.30 π.μ. θα προηγηθεί επίσκεψη στον χώρο της ανάπτυξης.  

(ΜΓ/ΣΧ)