Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-09-2019 13:33

Δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου

Σε αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν τις αρμοδιότητες του Υπουργείου του αναφέρθηκε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Γιώργος Σαββίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Υπουργός είπε ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση μας αποδέχθηκε την αύξηση των δικαστών του διοικητικού δικαστηρίου διεθνούς προστασίας από τρεις σε πέντε, κάτι που στη βάση μελετών που έγιναν θα βοηθήσει στην ταχεία εκδίκαση των υποθέσεων και την εύρυθμη λειτουργία του νέου αυτού δικαστηρίου που ξεκίνησε να λειτουργεί τον περασμένο Ιούνιο.

Το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε το εθνικό σχέδιο δράσης για την ισότητα ανδρών και γυναικών. Είναι ένα πενταετές σχέδιο που αφορά την περίοδο 2019 – 2023 και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών. Το θέμα αυτό είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Η επιδίωξη μας μέσω της εφαρμογής του σχεδίου αυτού είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανισοτήτων ανάμεσα στα φύλα με απώτερο σκοπό την ανατροπή των πατριαρχικών και ανδροκρατούμενων κοινωνικών οικονομικών και πολιτικών δομών και μηχανισμών.

Οι πυλώνες, στους οποίους στηρίζεται το σχέδιο είναι:

Η καταπολέμηση της έμφυτης βίας και η πλήρης συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.

Η ισόρροπη συμμετοχή στις θέσεις λήψης αποφάσεων.

Ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου.

Η ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων γυναικών.

Η επαγγελματική ενδυνάμωση της γυναίκας.

Η συμφιλίωση οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Η εξάλειψη στερεοτύπων και κοινωνικών προκαταλήψεων.

Η εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

Το σχέδιο αυτό ετοιμάστηκε στη βάση διάφορων εισηγήσεων και σκοπός είναι να εναρμονίσει την Κύπρο με διεθνείς υποχρεώσεις και πιστεύω ότι, ήδη, για την τελειοποίηση του είχαν μεγάλη συμμετοχή γυναικείες οργανώσεις τις οποίες ευχαριστώ για τη συνεργασία.

Το Υπουργείο έχει αδιαμφισβήτητα στις προτεραιότητες του το θέμα της προώθησης της ισότητας των φύλων».

(ΡΜ/ΜΓ)