Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-09-2019 13:50

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Αύγουστος 2019

Συνολική Απασχόληση: 51.486

 Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2019 παρέμεινε σταθερή σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 στα 51.486 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 444 άτομα (-1,5%), από 28.682 σε 28.238 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση (5,0%) φθάνοντας τις 14.800 σε σχέση με 14.091 άτομα τον Αύγουστο του 2018.

 

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2018 τόσο στη Δημόσια όσο και στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία υπάρχει αύξηση με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (1,2%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 11,7% (324 άτομα).

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019 παρατηρείται μείωση προσωπικού σε όλες τις κατηγορίες εκτός στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας που παρέμεινε σταθερό. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-3,8%) που κυρίως οφείλεται στο έκτακτο προσωπικό (-14,3%).

 

Πίνακας

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία Προσωπικού

 

Αριθμός

 

% Μεταβολή

 

Αύγ. 2018

Ιούλιος 2019

Αύγ. 2019

 

Αύγ.   2019/18

Αύγ./

Ιούλ. 2019

Δημόσια Υπηρεσία

Σύνολο

17.211

17.394

17.349

 

0,8

-0,3

Μόνιμοι

11.463

11.340

11.323

 

-1,2

-0,1

Έκτακτοι

5.748

6.054

6.026

 

4,8

-0,5

Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Σύνολο

12.832

13.502

12.984

 

1,2

-3,8

Μόνιμοι

10.058

9.886

9.886

 

-1,7

0,0

Έκτακτοι

2.774

3.616

3.098

 

11,7

-14,3

Δυνάμεις Ασφαλείας

Σύνολο

12.730

12.705

12.705

 

-0,2

0,0

Μόνιμοι

7.161

7.057

7.029

 

-1,8

-0,4

Έκτακτοι

5.569

5.648

5.676

 

1,9

0,5

Σύνολο

Σύνολο

42.773

43.601

43.038

 

0,6

-1,3

Μόνιμοι

28.682

28.283

28.238

 

-1,5

-0,2

Έκτακτοι

14.091

15.318

14.800

 

5,0

-3,4

Ωρομίσθιο Προσωπικό

Σύνολο

8.702

8.468

8.448

 

-2,9

-0,2

Γενικό Σύνολο

 

51.475

52.069

51.486

 

0,0

-1,1

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κάλυψη στοιχείων

Στην απασχόληση της Κυβέρνησης περιλαμβάνονται η Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι Δυνάμεις Ασφαλείας και οι Ωρομίσθιοι Κυβερνητικοί Εργάτες. Στη Δημόσια Υπηρεσία περιλαμβάνονται οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι των Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών. Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία περιλαμβάνεται το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες καθώς και το προσωπικό του Κέντρου Παραγωγικότητας και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. Στις Δυνάμεις Ασφαλείας περιλαμβάνονται η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Εθνική Φρουρά. Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό περιλαμβάνονται τακτικοί, έκτακτοι και εποχικοί υπάλληλοι. Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (Βουλευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων).

Πηγή στοιχείων

Πηγή των στοιχείων που αφορούν την απασχόληση στην Κυβέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο και αφορά στα άτομα που πληρώθηκαν τον συγκεκριμένο μήνα ανεξαρτήτως της περιόδου και της διάρκειας που απασχολήθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Απασχόληση

Επικοινωνία

Χαρούλα Χαραλάμπους: Τηλ.:+357-22602123, Ηλ. Ταχ.: ccharalambous@cystat.mof.gov.cy

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ.: +357-22602142, Ηλ. Ταχ.: echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy

(ΜΓ/ΣΧ)