Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-09-2019 15:37

Επίσκεψη του Υπουργού Γεωργίας στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, συνάντηση στα κεντρικά γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, του Υπουργού Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή με τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών κ. Τίμη Ευθυμίου, το Βοηθό Επίτροπο κ. Ανδρέα Ευαγγέλου και ανώτερων στελεχών του Οργανισμού και του Υπουργείου Γεωργίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Υπουργός ενημερώθηκε για το Σχέδιο Δράσης του Οργανισμού, για το όραμα και τους στόχους του για το έτος 2019-2020, ώστε να καταστεί ένας από τους αποτελεσματικότερους οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εκτόπισμα που θα ξεπερνά εκείνο που αναλογεί στο μέγεθος της Κύπρου. Συζητήθηκαν, επίσης, θέματα όπως η νέα ΚΑΠ 2021-2027, οι επιδοτήσεις των αιγοπροβατοτροφων και οι εκταρικές επιδοτήσεις 2019.

Τέλος, ο Επίτροπος ευχαρίστησε τον Υπουργό για τη στήριξη που τυγχάνει ο Οργανισμός και σημείωσε ότι ο ΚΟΑΠ θα συνεχίσει να επιτελεί το έργο του υπεύθυνα, αποδοτικά και ανεπηρέαστα με μόνο γνώμονα τη διασφάλιση των διαχρονικών συμφερόντων των αγροτών και της κυπριακής γεωργίας στο σύνολο της.

(ΕΚ)

 

 

 

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, συνάντηση στα κεντρικά γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, του Υπουργού Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή με τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών κ. Τίμη Ευθυμίου, το Βοηθό Επίτροπο κ. Ανδρέα Ευαγγέλου και ανώτερων στελεχών του Οργανισμού και του Υπουργείου Γεωργίας.

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης,ο Υπουργός ενημερώθηκε για το Σχέδιο Δράσης του Οργανισμού, για το όραμα και τους στόχους του για το έτος 2019-2020, ώστε να καταστεί ένας από τους αποτελεσματικότερους οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εκτόπισμα που θα ξεπερνά εκείνο που αναλογεί στο μέγεθος της Κύπρου. Συζητήθηκαν, επίσης, θέματα όπως η νέαΚΑΠ 2021-2027, οι επιδοτήσεις των αιγοπροβατοτροφων και οι εκταρικές επιδοτήσεις 2019.

 

Τέλος, ο Επίτροπος ευχαρίστησε τον Υπουργό για τη στήριξη που τυγχάνει ο Οργανισμός και σημείωσε ότι ο ΚΟΑΠ θα συνεχίσει να επιτελεί το έργο του υπεύθυνα, αποδοτικά και ανεπηρέαστα με μόνο γνώμονα τη διασφάλιση των διαχρονικών συμφερόντων των αγροτών και της κυπριακής γεωργίας στο σύνολο της.

 

--------------------

ΕΚ