Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-09-2019 15:52

Ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της αναρτήθηκαν ανακοινώσεις που αφορούν:

  1. Μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς στην Τεχνική Εκπαίδευση.
  2. Διορισμούς με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση.
  3. Έκτακτες μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.
  4. Τη στελέχωση Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ) Ηνωμένου Βασιλείου
  5. Αιτήσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών Προδημοτικής Εκπαίδευσης για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Κάμπου.

Για τις αναρτημένες ανακοινώσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

(EK/ΣΧ)