Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-09-2019 14:13

Ανακοινώσεις της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για μεταθέσεις και διορισμούς εκπαιδευτικών

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της αναρτήθηκαν ανακοινώσεις που αφορούν:

1. Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση).

2. Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προδημοτική Εκπαίδευση).

3. Μόνιμος με Δοκιμασία Διορισμός Εκπαιδευτικού Λειτουργού Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση)

4. Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

5. Διορισμοί με Σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση.

6. Μόνιμοι με Δοκιμασία Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Για τις ανακοινώσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(ΜΓ/ΕΙ)