Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-09-2019 10:39

Χαιρετισμός του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ σε συνέντευξη Τύπου για την υποψηφιότητα του Δήμου Στροβόλου για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Εθελοντισμού 2021

 Οι αξίες της εθελοντικής προσφοράς αναγνωρίζονται από όλους.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση  στη  Συνθήκη της Λισαβόνας (στο άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) τονίζει τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. 

Αναγνωρίζοντας την αξία αυτή, η Κυπριακή Δημοκρατία εφαρμόζει σύγχρονες πολιτικές για  τον τρίτο τομέα, όπως αυτός διαμορφώνεται στο σύγχρονο περιβάλλον, τομέας ο οποίος βασίζετε σε τέσσερις πυλώνες – Κοινωνία των Πολιτών, Ενεργός Πολιτότητα, Εθελοντισμό και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Τους τέσσερις πυλώνες εκσυγχρονίζουμε, αναβαθμίζουμε και στηρίζουμε ως Γραφείο  Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Νομοθετήματα, υποδομές, αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου, ηλεκτρονικά εργαλεία, έρευνες και καινοτόμες πρωτοβουλίες είναι μερικά μέτρα τα οποία έχουμε υλοποιήσει αυτά τα έξι χρόνια λειτουργιάς του θεσμού.

Οι διεθνής οργανισμοί, τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζουν τη σημαντική συμβολή του τρίτου τομέα σε όλες σχεδόν τις πολιτικές τους, ώστε αυτές να είναι και πιο αποτελεσματικές, γι’ αυτό το λόγο περιλαμβάνουν στα σχέδια δράσης τους την ουσιαστική συμμετοχή του. 

Το 2013 καθιερώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εθελοντισμού ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Εθελοντισμού, με στόχο την ενδυνάμωση του εθελοντισμού μέσω δημοτικών αρχών, ενισχύοντας την κουλτούρα του εθελοντισμού, τη δικτύωση και την εφαρμογή κάλων πρακτικών. Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι ο Δήμος Στροβόλου είναι ο μόνος Δήμος στην Κύπρο, οποίος έχει δημιουργήσει Γραφείο Ενεργού Πολίτη και Εθελοντισμού.

Η υποψηφιότητα του Δήμου Στροβόλου για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Εθελοντισμού 2021 έχει φτάσει στα τελικά στάδια και στις 9 Δεκεμβρίου θα ανακοινωθεί η τελική επιλογή στις Βρυξέλλες. Στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού βρίσκονται ο Δήμος Στροβόλου και το Βερολίνο.

Θέλω να συγχαρώ τον Δήμο Στροβόλου για την επιτυχή πορεία της υποψηφιότητας του, αλλά και για τη σημαντική πρωτοβουλία του για την δημιουργία του Γραφείου Ενεργού Πολίτη και Εθελοντισμού. 

Η καλλιέργεια κουλτούρας ενεργού πολίτη και εθελοντισμού είναι βασική μας προτεραιότητα. Μια κοινωνία η οποία έχει υψηλό ποσοστό συμμετοχής στα κοινά, ενισχύει την πρόληψη των εξαρτησιογόνων ουσιών και της παραβατικότητας και ενδυναμώνει την προσωπική ανάπτυξη.

Είναι τιμή για την Κύπρο η μέχρι τώρα πορεία της υποψηφιότητας του Δήμου Στροβόλου για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Εθελοντισμού και ως Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ, στηρίζω έντονα την όλη προσπάθεια. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. 

(ΕΚ)