Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

15-09-2019 09:40

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Οικονομικών για αγορά κτηρίων

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την αγορά κτηρίων για κάλυψη στεγαστικών αναγκών διαφόρων υπουργείων και υπηρεσιών του κράτους.

Ως πρώτη προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται η 13η Οκτωβρίου 2019. Η παρούσα πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για περίοδο 12 μηνών, δηλαδή μέχρι τις 13/10/2020, κατά την οποία οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον.

H αρμόδια κυβερνητική επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 13/10/19 και ώρα 15:00, για κάλυψη των άμεσων στεγαστικών αναγκών της. Αιτήσεις ενδιαφέροντος που θα ληφθούν μεταγενέστερα θα εξετάζονται όταν και όποτε προκύπτει ανάγκη.

Η παρούσα πρόσκληση υλοποιεί την πολιτική του κράτους για στέγαση σε ιδιόκτητα κτήρια υπουργείων/υπηρεσιών. Ολόκληρη η πρόσκληση βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, www.mof.gov.cy, στις «Ανακοινώσεις».

------------------

ΕΚ/ΕΙ