Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

15-09-2019 09:47

Μήνυμα του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ κ. Γιάννη Γιαννάκη για την Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας

Η Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου, στη βάση σχετικού ψηφίσματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ, 20070. Το φετινό θέμα που επέλεξε ο ΟΗΕ είναι «Συμμετοχή», θέλοντας να υπενθυμίσει ότι η δημοκρατία αφορά τους ανθρώπους. Η δημοκρατία βασίζεται στην ένταξη, την ίση μεταχείριση και τη συμμετοχή και αποτελεί θεμελιώδες συστατικό για την ειρήνη, την αειφόρο ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που αναφέρει ότι «η θέληση των ανθρώπων θα αποτελεί τη βάση για κάθε αρχή διακυβέρνησης», ενέπνευσε πολλά κράτη και συνέτεινε στην παγκόσμια αποδοχή των δημοκρατικών αξιών και αρχών.

Στο φετινό του μήνυμα, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κ. António Guterres, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Η Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας γιορτάζεται σε μια εποχή χαμηλής εμπιστοσύνης και μεγάλης αγωνίας. Οι άνθρωποι ανησυχούν για τις αυξανόμενες ανισότητες και τις ραγδαίες αλλαγές, λόγω της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογίας. Διαμάχες παραμένουν άλυτες, το περιβάλλον παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η αδικία δεν τιμωρείται και ο πολιτικός χώρος συρρικνώνεται».

Η αληθινή δημοκρατία πρέπει να ακολουθεί αμφίδρομη πορεία και να βασίζεται σε συνεχή διάλογο μεταξύ της Κοινωνίας των Πολιτών και των κυβερνήσεων. Στην Κύπρο, το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του στις 3 Μαρτίου 2015, καθιέρωσε τη 15η Σεπτεμβρίου ως την «Ημέρα του Πολίτη». Η απόφαση λήφθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής της Κυβέρνησης για την καθιέρωση τακτικής επικοινωνίας με τους πολίτες και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους για διαφάνεια, έκφραση λόγου και ενημέρωση, που να διευρύνει τις επιλογές τους και να προωθεί την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με αφορμή την «Ημέρα του Πολίτη» και κατόπιν εισήγησης του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, μία φορά το χρόνο πραγματοποιείται Άτυπη Συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο. Στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Υπουργών, νέοι και νέες από όλη την Κύπρο από πανεπιστήμια, λύκεια, στρατεύσιμοι, από την Αστυνομική Ακαδημία, οργανώσεις νεολαίας και ανέντακτοι νέοι παρακολουθούν τον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Ακολούθως, τους δίνεται η ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις και εισηγήσεις.

Η Κύπρος είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει αυτή τη δυνατότητα στην Κοινωνία των Πολιτών, με στόχο την ενδυνάμωση της σχέσης των πολιτών με τους θεσμούς του κράτους.

Το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων τιμά την Ημέρα αυτή, αναγνωρίζοντας ότι ο ενεργός πολίτης προσδίδει ιδιαίτερο νόημα στη δημοκρατία. Δεν περιορίζεται στο δικαίωμα της ψήφου, αλλά συνεργάζεται ή αντιτίθεται σε πολιτικές που επηρεάζουν τη δική του ζωή και των συμπολιτών του, σεβόμενος πάντοτε τη θέληση της πλειοψηφίας και τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Η Κοινωνία των Πολιτών είναι συνυφασμένη με την «περισσότερη» ελευθερία, αλλά και τη μεγαλύτερη ευθύνη του πολίτη για το μέλλον αυτού του κόσμου.

Όπως αναφέρεται και στον Στόχο 16 – «Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί» των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, αναγνωρίζουμε ότι η δημοκρατία είναι απόλυτα συνυφασμένη με τις ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες και με την οικοδόμηση αποτελεσματικών, υπεύθυνων και συμμετοχικών θεσμών σε όλα τα επίπεδα. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, συνεχίζουμε την πολιτική μας για ενθάρρυνση της ενεργού πολιτότητας και της δραστηριοποίησης των νέων στα κοινά, προς ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας.

---------------------------

ΕΙ