Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

15-09-2019 10:35

Ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου θα συμμετάσχει στην 69η Περιφερειακή Σύνοδο του ΠΟΥ για την Ευρώπη, στην Κοπεγχάγη

Ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, επικεφαλής αντιπροσωπείας, θα συμμετάσχει στην 69η Περιφερειακή Σύνοδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ευρώπη, που θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη, Δανία, μεταξύ 16-19 Σεπτεμβρίου 2019.

Η Περιφερική Σύνοδος πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβριο και αποτελεί το ανώτατο σώμα λήψης αποφάσεων του ΠΟΥ για την Περιφέρεια της Ευρώπης. Στη Σύνοδο, εκπροσωπούνται σε επίπεδο Υπουργών Υγείας, αλλά και υψηλόβαθμων στελεχών 53 χώρες μέλη της Περιφέρειας, καθώς και άλλοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί, κυβερνητικοί και μη.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου γίνεται παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Έκθεσης Υγείας από τον επικεφαλής του ΠΟΥ και κατόπιν σχετικής κατά θέμα συζήτησης, λαμβάνονται αποφάσεις για θέματα σχετικά με τη δημόσια υγεία της Περιφέρειας, καθώς και θέματα διοίκησης και οργάνωσης του Οργανισμού.

Η φετινή Σύνοδος είναι εκλογική, με έξι υποψήφιους από την Αυστρία, την Τουρκία, την Αρμενία, τη Βουλγαρία, το Βέλγιο και την Γεωργία να διεκδικούν τη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή.

Επιπρόσθετα, στο επίκεντρο της Συνόδου θα βρεθούν, μεταξύ άλλων:

 • Τα διδάγματα από την εφαρμογή της στρατηγικής «Υγεία 2020» στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ από το 2012,
 • Η ηγεσία στη δημόσια υγεία στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ,
 • Η προώθηση της ισότητας στην υγεία στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ,
 • Η εφαρμογή του Προϋπολογισμού του Προγράμματος 2018-2019,
 • Ο Προϋπολογισμός Προγράμματος 2020-2021: Η Περιφερειακή Προοπτική,
 • Ο μετασχηματισμός του ΠΟΥ και οι περιφερειακές επιπτώσεις του,
 • Το έργο του ΠΟΥ σε επίπεδο χώρας,
 • Αναφορά των γεωγραφικά διασκορπισμένων γραφείων της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ,
 • Επιτάχυνση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ,
 • Υγειονομική παιδεία στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ, και
 • Η διαπίστευση περιφερειακών μη κρατικών φορέων στην Περιφερειακή Επιτροπή για την Ευρώπη του ΠΟΥ.

Στο περιθώριο της παρουσίας του στην πρωτεύουσα της Δανίας, ο Υπουργός Υγείας και τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με εκπροσώπους άλλων κρατών που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος καθώς και περαιτέρω τρόπους ανάπτυξης συνεργασίας.

(MKY)