Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

19-09-2019 10:05

Επαφές της βουλεύτριας κας Ειρήνης Χαραλαμπίδου στη Βιέννη

Ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 στη Βιέννη οι επαφές της βουλεύτριας κας Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Ειδικής Αντιπροσώπου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Κ.Σ. ΟΑΣΕ)  για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Στο επίπεδο του ΟΗΕ, η κα Χαραλαμπίδου είχε χωριστές συναντήσεις με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) κ. Yury Fedotov και τη Διευθύντρια του Κλάδου Οικονομικού Εγκλήματος κα Brigitte Strobel-Shaw. Στις εν λόγω συναντήσεις, τονίστηκαν οι επιβλαβείς επιπτώσεις της διαφθοράς στους δημοκρατικούς θεσμούς και την οικονομία, καθώς και η σημασία καταπολέμησης του φαινομένου. Οι αξιωματούχοι του UNODC εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το ενδιαφέρον της Κ.Σ. ΟΑΣΕ στον τομέα αυτό και για τον διορισμό Ειδικού Αντιπροσώπου και ενημερώθηκαν για τους όρους εντολής της κας Χαραλαμπίδου.

Υπογραμμίστηκε η σημασία των προσπαθειών αποτροπής και καταπολέμησης της διαφθοράς και ειδικότερα της συμβολής των Μελών των Κοινοβουλίων, τόσο στο εθνικό επίπεδο όσο και στα πλαίσια διεθνών διακοινοβουλευτικών οργανισμών. Η κα Χαραλαμπίδου σημείωσε ότι η δυνατότητα των Κοινοβουλίων να νομοθετούν, η άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά και η δυνατότητα διαφώτισης της κοινής γνώμης για τις διάφορες πτυχές του φαινομένου, αποτελούν καίρια εργαλεία που πρέπει να αξιοποιούνται. Σημείωσε δε ότι τα κοινοβούλια θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις επαφές που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς, θέση με την οποία συμφώνησαν οι συνομιλητές της.

Παράλληλα, η Ειδική Αντιπρόσωπος έτυχε ενημέρωσης για τις διάφορες δράσεις που αναπτύσσονται από το UNODC, σε συνεργασία με τα συμβαλλόμενα κράτη, ενώ αντηλλάγησαν απόψεις για τομείς προτεραιότητας όπως, μεταξύ άλλων, η ανάκτηση κεφαλαίων, η ποινικοποίηση των σχετικών αδικημάτων, η προστασία των πληροφοριοδοτών και η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Στο επίπεδο του ΟΑΣΕ, η κα Χαραλαμπίδου είχε χωριστές συναντήσεις με εκπροσώπους της τρέχουσας Σλοβακικής Προεδρίας και της επερχόμενης Αλβανικής Προεδρίας, καθώς και με τον Πρόεδρο της Οικονομικής και Περιβαλλοντικής Επιτροπής κ. Kairat Sarybay. Πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις με τον Συντονιστή για τις Οικονομικές και Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες του ΟΑΣΕ κ. Vuk Zugic, καθώς και με τον Διευθυντή του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα του ΟΑΣΕ κ. Paul Bekkers.

Στις συναντήσεις, υπογραμμίστηκε η σημασία ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των διακυβερνητικών δομών του ΟΑΣΕ και της Κ.Σ. ΟΑΣΕ στον τομέα της πάταξης της διαφθοράς, αλλά και η σημασία αποφυγής της αλληλεπικάλυψης. Η κα Χαραλαμπίδου ενημερώθηκε για δράσεις που προωθούνται σε αυτό τον τομέα από την τρέχουσα και την επερχόμενη Προεδρία του ΟΑΣΕ, καθώς και από το Γραφείο του Συντονιστή, ενώ της απευθύνθηκαν προσκλήσεις για συμμετοχή σε σχετικές διεθνείς συνεδριάσεις.

Η Κύπρια βουλευτής υπογράμμισε τον ρόλο που μπορούν και οφείλουν να διαδραματίζουν τα Κοινοβούλια και οι διακοινοβουλευτικοί οργανισμοί στις προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς, ενώ αναγνωρίστηκε εκατέρωθεν η σημασία της ύπαρξης πολιτικής βούλησης για επίτευξη απτών αποτελεσμάτων. 

(ΜΓ/ΕΙ)