Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

20-09-2019 14:23

Κύπριοι βουλευτές αναχωρούν για τις Βρυξέλλες για την 5η Συνάντηση της ΜΟΚΕ Ευρωπόλ

Οι βουλευτές κ.κ. Δημήτρης Δημητρίου (επικεφαλής), Νίκος Κέττηρος και Ηλίας Μυριάνθους, Μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας στη Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ΜΟΚΕ) της Ευρωπόλ, μεταβαίνουν μεθαύριο Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019, στις Βρυξέλλες, για να συμμετάσχουν στην 5η Συνάντηση της ΜΟΚΕ Ευρωπόλ, στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου, στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διάστασης της τρέχουσας Φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Συνάντηση περιλαμβάνει συζήτηση με την Εκτελεστική Διευθύντρια της Ευρωπόλ, κα Catherine De Bolle, για το Προσχέδιο Πολυετούς Προγραμματισμού της Ευρωπόλ για τα έτη 2020-2022. Οι συμμετέχοντες θα τύχουν ,επίσης, ενημέρωσης για τη δραστηριότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπόλ για το τρέχον έτος, για την προστασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τις δραστηριότητες της Ευρωπόλ και τις προτεραιότητες της Ευρωπόλ για τη διαχείριση πληροφοριών. Θα διεξαχθεί, τέλος, συζήτηση για τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΜΟΚΕ.

(ΑΜ/ΕΙ)