Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-09-2019 10:05

Εργαστήρι Stress Test: Αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από Πετρελαιοειδή

Το  Υφυπουργείο Ναυτιλίας σε συνεργασία με τον Ναυτιλιακό Οργανισμό Ναυτιλιακής Ασφαλείας (EMSA – European Maritime Safety Agency) διοργάνωσαν μεταξύ 17 και 19 Σεπτεμβρίου 2019 το εργαστήρι Stress Test στο Συντονιστικό Κέντρο Ζήνων του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη Λάρνακα.

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η αξιολόγηση των δυνατοτήτων των κρατών μελών, με τη συμβολή του μηχανισμού αντιρρυπαντικών πλοίων της EMSA, στην αντιμετώπιση μεγάλων περιστατικών ρύπανσης από Πετρελαιοειδή.

Η διοργάνωση στην Κύπρο, ενός από τα έξι παρόμοια εργαστήρια που διοργανώνονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αυτή την περίοδο, συζητήθηκε μεταξύ της Υφυπουργού Ναυτιλίας κας Νατάσας Πηλείδου και της εκτελεστικής Διευθύντριας της EMSA κας Maja Markovcic Kostelac, τον Μάρτιο του 2019 κατά την επίσκεψη της Υφυπουργού στα Γραφεία του Οργανισμού στη Λισαβώνα.

Τα θεωρητικά σενάρια περιλάμβαναν περιστατικά ρύπανσης από Υπεράκτια Εγκατάσταση και από Δεξαμενόπλοια εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Έλαβαν μέρος εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών κρατών μελών από Ελλάδα, Κροατία, Μάλτα και Σλοβενία, εκπρόσωποι όλων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ανεύρεση και εξόρυξη υδρογονανθράκων εντός της κυπριακής ΑΟΖ και άλλες ιδιωτικές εταιρείες που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες για παράκτιες δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων και υπηρεσιών αντιρύπανσης και επεξεργασίας πετρελαιοειδών καταλοίπων, καθώς επίσης κρατικών Υπηρεσιών που έχουν ρόλο στο Εθνικό Σχέδιο Καταπολέμησης Ρύπανσης όπως το Τμήμα Αλιείας και το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Η διοργάνωση τέτοιων εργαστηρίων συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της αναγκαίας τεχνογνωσίας των εμπλεκόμενων κυβερνητικών Υπηρεσιών στην αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης και των συνεργιών μεταξύ Κύπρου, EMSA, γειτονικών κρατών μελών και ιδιωτικών φορέων.

(ΜΓ)