Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

28-03-2018 14:17

Διοργανώθηκε ο 5ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2018, πεδίο MechanicalEngineeringDesign(CAD)

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 στα εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου, στα Λατσιά, ο Διαγωνισμός Μηχανολογικού Σχεδιασμού (CAD), στο πλαίσιο του Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2018.

Η ειδικότητα του Μηχανολογικού Σχεδιασμού εντάχθηκε για πρώτη φορά φέτος στις ειδικότητες του Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων, ο οποίος διοργανώνεται από το Κέντρο Παραγωγικότητας, ανά διετία, από το 2010, με προοπτική τη συμμετοχή της Κύπρου στον διαγωνισμό EuroSkills.

Ο διαγωνισμός EuroSkills ο οποίος διοργανώνεται ανά διετία από τον Οργανισμό WorldSkills Europe, επικεντρώνεται στα επαγγέλματα και δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητα για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και στοχεύει στην προσέλκυση περισσότερων νέων στα τεχνικά επαγγέλματα. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν νέοι και νέες ηλικίας 17-25 ετών από τις χώρες της Ευρώπης, μέλη του WorldSkills Europe, που έχουν αποκτήσει ή βρίσκονται στη διαδικασία απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό EuroSkills κρίνεται και αποφασίζεται μέσα από εθνικούς διαγωνισμούς δεξιοτήτων, που διοργανώνει η κάθε χώρα μέλος.

Φέτος, ο Εθνικός Διαγωνισμός SkillsCyprus 2018, πέραν από την ειδικότητα του Μηχανολογικού Σχεδιασμού (CAD) περιλαμβάνει διαγωνισμούς σε άλλα εννέα  επαγγέλματα.

Οι διαγωνιζόμενοι εξετάστηκαν στη σχεδίαση μεμονωμένων εξαρτημάτων (τρισδιάστατο μοντέλο σε Solidworks), συναρμολόγηση μεμονωμένων εξαρτημάτων και τυποποιημένων εξαρτημάτων από τη βιβλιοθήκη (σε Solidworks), δημιουργία κατασκευαστικών σχεδίων (σε Solidworks) , δημιουργία συναρμολογημένου σχεδίου και καταλόγου εξαρτημάτων(σε Solidworks) και στη χρήση κατάλληλων μετρητικών οργάνων για την απόκτηση διαστάσεων με σκοπό τη χρήση τους στην αντίστροφη μηχανική (reverse engineering).

Μέλη  της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού Μηχανολογικού Σχεδιασμού (CAD) ήταν ο δρ Λουκάς Λουκά, Αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο δρ Κωνσταντίνος Χριστοδούλου Eπίκουρος καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο δρ Αντώνης Λόντος Αναπληρωτής καθηγητής στο  Πανεπιστήμιο Frederick. Αθλοθέτης του διαγωνισμού ήταν η Κυπριακή Εταιρεία Πληροφορικής (Cyprus Computer Society).

(MΛ)