Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

28-03-2018 14:38

Δημοσιοποίηση Ειδικής Έκθεσης Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας

Ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ενημερώνει ότι η Ειδική Έκθεση, με θέμα: «Διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας στην Κύπρο» που ετοίμασε, έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/A4FB16649EB7F81EC22582130031622A?OpenDocument

(ΜΓ/ΣΧ)