Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-09-2019 14:02

Μεταστέγαση Ταχυδρομικού Γραφείου Λευκάρων

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι από την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019, το Ταχυδρομικό Γραφείο Λευκάρων θα μεταστεγαστεί στο πολυδύναμο Κέντρο Λευκάρων στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 2, 7700 Πάνω Λεύκαρα.

Το νέο Ταχυδρομικό Γραφείο, το οποίο μελλοντικά θα λειτουργεί και ως Κέντρο Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) έχει επιλεγεί με στόχο την εξυπηρέτηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Λευκάρων και θα παρέχει όλο το φάσμα των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Στο Ταχυδρομικό Γραφείο Λευκάρων θα εγκατασταθούν νέες Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες (Ι.Τ.Θ.) με τον ίδιο αριθμό και ταχυδρομικό κώδικα.

Στους κατόχους των Ιδιωτικών Ταχυδρομικών Θυρίδων θα διατίθενται από το νέο Γραφείο, νέα κλειδιά.

(ΕΚ/ΕΙ)