Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-09-2019 14:45

***ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ*** Μήνυμα Υπουργού Εργασίας κας Ζέτας Αιμιλιανίδου για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα Τρίτης Ηλικίας – 1η Οκτωβρίου

Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) το 1990, ως ένδειξη σεβασμού προς τους ηλικιωμένους, καθιέρωσε την 1η Οκτωβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία.

Στόχος του ΟΗΕ για το 2019, είναι η διασφάλιση ίσων ευκαιριών για τα άτομα της τρίτης ηλικίας, η εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης εναντίον τους και η ενδυνάμωση και προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής τους ενσωμάτωσης.

Η αναγνώριση των δυνατοτήτων που εξακολουθούν να έχουν οι ηλικιωμένοι για ενεργό συμμετοχή σε όλα τα φάσματα της κοινωνίας, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη μιας κοινωνίας στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας και που θα είναι βιώσιμη για τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές γενιές, με στόχο τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τους ηλικιωμένους και την πρόσβαση τους σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και φροντίδας, τη δημιουργία ενός προσιτού και κατάλληλου για την ηλικία τους περιβάλλοντος, στο οποίο θα μπορούν να ζουν και να διακινούνται απρόσκοπτα, την εξάλειψη κάθε μορφής βίας, κακοποίησης ή εκμετάλλευσης εναντίον τους, καθώς και την εξάλειψη παγιωμένων στερεοτύπων που αφορούν τους ηλικιωμένους και τη γήρανση.

Για το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά και για την Πολιτεία γενικότερα, τα θέματα ευημερίας και στήριξης των ατόμων της τρίτης ηλικίας αποτελούν προτεραιότητα, με στόχο πάντα, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, μέσω μιας συνεχούς προώθησης μέτρων και σχεδίων και υλοποίησης προγραμμάτων απόλυτα προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους.

(ΜΓ/ΕΙ)