Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-09-2019 19:53

Χαιρετισμός Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ κ. Γιάννη Γιαννάκη στην εκδήλωση «Καφενείο Αγάπης» από το φιλανθρωπικό Σωματείο «Άξιον Εστί»

Το επίπεδο της δημοκρατίας, της κοινωνικής συνοχής, ο τρόπος αντιμετώπισης περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων προβλημάτων έχει άμεση σχέση με το ποσοστό συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Στις σύγχρονες κοινωνίες, είναι εμφανής η σημασία που δίνεται στα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Δικαιώματα τα οποία προσδιορίζουν το επίπεδο της δημοκρατίας και τον ρόλο που το κράτος επιτελεί στην κοινωνία.

Για την κοινωνία, η ποιότητα της δημοκρατίας περνά μέσα από το επίπεδο ενεργοποίησης των πολιτών. Χρειαζόμαστε πολίτες με προσωπικότητα και αξία, που δεν ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους αλλά και για τους άλλους. Αυτό είναι το ζητούμενο και κυρίως είναι ο στόχος των σύγχρονων κοινωνιών των επόμενων ετών. Μια κοινωνία με ανοιχτή και ελεύθερη συμμετοχή, άποψη, έκφραση και προσφορά.

Και είναι σημαντικό να έχουμε ενεργούς πολίτες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, ενημερωμένοι, ξέρουν τα δικαιώματα τους και τις υποχρεώσεις τους, εκφράζουν την άποψη τους. Ενημερώνονται για τα κοινά, προστατεύουν το περιβάλλον, διεκδικούν τα δικαιώματά τους και σέβονται τη διαφορετικότητα.

Η προσφορά του εθελοντισμού έχει αναγνωριστεί όχι μόνο από την κοινωνία αλλά και από την Πολιτεία. Η ενεργός πολιτότητα αναδεικνύεται ως σημαντικό εργαλείο πρόληψης ενάντια των εξαρτήσεων, όπως τα ναρκωτικά, το αλκοόλ αλλά και αντιμετώπισης της παραβατικότητας. Καταπολεμά τις ανισότητες και συμβάλει στην εμπέδωση αξίων στο  κοινωνικό σύνολο. Ενισχύει  την προσωπική ανάπτυξη των νέων, δίνοντας τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και γνώσεις, εκτός του πλαισίου της επίσημης εκπαίδευσης.

Σε τοπικό επίπεδο οι οργανωμένοι φορείς διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην υγιή απασχόληση των νέων και την προβολή πολιτιστικών, ανθρωπιστικών, αθλητικών ή άλλων δράσεων.

Τέτοιος φορέας είναι και το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Άξιον Εστί» Λιβαδιών. Το Σωματείο «Άξιον Εστί» έχει πολυδιάστατη προσφορά με έμφαση στον πολιτισμό και τον ανθρωπισμό, τη προαγωγή και βελτίωση των αξίων και εθίμων του τόπου μας. Το Σωματείο βασίζεται στην εθελοντική προσφορά των μελών του. Συμβάλλει στην υγιή απασχόληση και ψυχαγωγία των πολιτών και την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ τους.

Όλα τα πιο πάνω επιτυγχάνονται με τη διοργάνωση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, και με την ανάπτυξη δράσεων για στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Θα ήθελα να συγχαρώ το διοικητικό συμβούλιο και  τους εθελοντές του Σωματείου για το σημαντικό έργο στην καλλιέργεια κουλτούρας προσφοράς και εμπέδωση των σωστών αξιών.

Τη δράση του Σωματείου «Άξιον Εστί» ενισχύει και η συνεργασία που έχει με τον  Δήμο και την Εκκλησία και τους συγχαίρω για την σημαντική συμβολή τους.

Ο εθελοντισμός είναι η πολυμορφική διαδικασία συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, η οποία ανοίγει δρόμους δημιουργίας ενός κοινωνικού περιβάλλοντος εμπλουτισμένου με αξίες και αρετές οι οποίες ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

Να ευχαριστήσω τους εθελοντές αλλά και όλους εσάς για την παρουσία σας και στήριξη στο σημαντικό έργο του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Άξιον Εστί».

------------------------------

(ΜΓ/ΕΙ)